info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 23:15
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

25/11/20 17:15  brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego
23/11/20 18:04 HANDLOWY: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku
16:46  brak uprawnień UOKiK postawił B. Handlowemu i B.Pocztowemu zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów (aktl.)
12:10  brak uprawnień UOKiK postawił Bank Handlowy i Bank Pocztowy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów
06/11/20 22:24 HANDLOWY: HANDLOWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:06 HANDLOWY: Wprowadzenie korekty do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za III kwartał 2020 roku niemającej wpływu na ogłoszone wyniki
12:07  brak uprawnień B.Handlowy nie widzi obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw w związku z drugą falą pandemii (opis)
11:16  brak uprawnień B.Handlowy nie widzi obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw w związku z drugą falą pandemii
07:57  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '20 wyniósł 114,7 mln zł, 14 proc. powyżej oczekiwań (opis)
07:13  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '20 wyniósł 114,7 mln zł, oczekiwano 100,6 mln zł
07:03  brak uprawnień Wyniki Banku Handlowego w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:55 HANDLOWY: HANDLOWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 13:59 HANDLOWY: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 r.
13:51 HANDLOWY: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 2 grudnia 2020 r.
04/11/20 14:23 HANDLOWY: Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.