info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 05:09
kontakt
GWARANT

Komunikaty

14/08/19 08:34 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (11/2019) Temat: Uzupełnienie raportu 9/2019 ?Powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję wraz z informacją o naruszeniu zasad dobrych praktyk?
12/08/19 08:32 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
01/08/19 13:28 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (9/2019) Powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję wraz z informacją o naruszeniu zasad dobrych praktyk
17/06/19 10:35 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (8/2019) Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2018 Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
22/05/19 19:58 brak uprawnień Gwarant wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję za '18
19:53 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej powyżej 5% głosów
19:41 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (7/2019) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
19:38 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (6/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2019 r. Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
14/05/19 08:30 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (5/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
25/04/19 12:56 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (4/2019) Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
10:00 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
09:28 brak uprawnień Gwarant chce przeznaczyć 850 tys. zł z zysku za '18 na wypłatę dywidendy
09:17 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
20/03/19 10:20 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (2/2019) Jednostkowy raport roczny za 2018 rok
28/01/19 10:30 brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku