info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.27, godz. 06:24
kontakt
GRUPAREC

Komunikaty

16/05/24 08:43 brak uprawnień Grupa Recykl może nabyć niemiecką spółkę z branży zbiórki i recyklingu opon
08:32 GRUPA RECYKL S.A.: Przystąpienie przez Emitenta do badania due diligence spółki działającej w branży zbiórki oraz odzysku i recyklingu opon z siedzibą w Niemczech
15/05/24 08:18 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (4/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2024r.
15/04/24 09:06 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (3/2024) Oświadczenie Zarządu w sprawie ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 08:11 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (2/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2023r.
05/01/24 12:10 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/11/23 12:44 brak uprawnień Grupa Recykl planuje aktualizację strategii; chce rozwijać się przede wszystkim przez akwizycje (wywiad)
13/11/23 08:24 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (16/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2023r.
30/10/23 10:55 brak uprawnień Branża odpadowa powinna notować solidną dynamikę obrotów i wysoką zyskowność - Pekao
26/10/23 13:59 brak uprawnień Grupa Recykl wypłaci 0,7 zł dywidendy na akcję
13:51 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (15/2023) Uchwała sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki
13:43 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 26 października 2023 r.
13:34 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (14/2023) Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 26 października 2023 roku
13/10/23 08:56 GRUPA RECYKL S.A.: Zakończenie przez spółkę zależną budowy farmy fotowoltaicznej
29/09/23 13:43 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 października 2023 roku