info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.23, godz. 23:31
kontakt
GRODNO

Komunikaty

20/11/20 14:03 GRODNO S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021
16/11/20 13:58  brak uprawnień Zysk netto Grodna wzrósł w I półroczu do 8,4 mln zł z 2,4 mln zł przed rokiem - szacunki
13:43 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021
13/11/20 16:39 GRODNO S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
03/11/20 07:43 GRODNO S.A.: Szacunkowe przychody za październik 2020 r.
30/10/20 16:20 GRODNO S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
21/10/20 12:43 GRODNO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2020 r.
20/10/20 16:19 GRODNO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. Głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2020 r.
16:17 GRODNO S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:16  brak uprawnień Grodno wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
16:11 GRODNO S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencje
16:07 GRODNO S.A.: Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto
16:04 GRODNO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2020 r.
16/10/20 16:11 GRODNO S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
08/10/20 13:04  brak uprawnień Zakładany w strategii Grodna coroczny wzrost przychodów o 10 proc. jest konserwatywny - prezes (wywiad)