info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.12, godz. 20:18
kontakt
GREEN

Komunikaty

26/03/24 09:23 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia MVA GREEN ENERGY
25/03/24 18:13 brak uprawnień GPW: Komunikat - MVA GREEN ENERGY
22/03/24 23:10 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (11/2024) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2023 roku
18/03/24 14:30 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (10/2024) Korekta raportu EBI nr 3/2024 ? korekta daty publikacji raportu rocznego za 2023 r. oraz dodanie do harmonogramu raportu za IV kwartał 2023 r.
 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (9/2024) Korekta raportu EBI nr 3/2024 ? korekta daty publikacji raportu rocznego za 2023 r. oraz dodanie do harmonogramu raportu za IV kwartał 2023 r.
13/03/24 16:47 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (8/2024) Życiorysy nowych członków rady nadzorczej
16:30 MVA GREEN ENERGY S.A.: Lista akcjonariuszy WZA powyżej 5% po wznowieniu obrad
08/03/24 11:34 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (7/2024) Powołanie członków rady nadzorczej
10:48 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (6/2024) Treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wznowieniu obrad
14/02/24 22:34 MVA GREEN ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 7 lutego 2024 r.
08/02/24 13:24 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (5/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2024 r.
13:10 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (4/2024) Treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 7 lutego 2024 r.
31/01/24 13:12 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (3/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
13/01/24 23:35 MVA GREEN ENERGY S.A.: Korekta raportu ESPI 1/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lutego 2024 r.
23:07 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (2/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lutego 2024 r.