info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 22:52
kontakt
GOTFI

Komunikaty

12/11/21 20:25 brak uprawnień GO24.PL SA (11/2021) Jednostkowy raport okresowy za III Q 2021 r.
27/09/21 18:15 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GO24.PL S.A.
13/08/21 21:34 brak uprawnień GO24.PL SA (10/2021) Jednostkowy raport okresowy za II Q 2021 r.
06/07/21 18:41 GO TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 06.07.2021 r.
18:33 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO24.pl SA w dniu 06.07.2021 r.
18:21 brak uprawnień GO24.PL SA (9/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 06.07.2021 r.
18:08 brak uprawnień GO24.PL SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 06.07.2021 r.
11/06/21 19:20 brak uprawnień GPW: Komunikat: od dnia 14 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki GO24.PL S.A..
10/06/21 19:53 brak uprawnień GO24.PL SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl SA
19:42 GO TFI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl SA
09/06/21 23:21 brak uprawnień GO24.PL SA (6/2021) Raport roczny GO24.pl SA za 2020 r.
04/06/21 22:09 brak uprawnień GO24.PL SA (5/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
31/05/21 22:16 brak uprawnień GO24.PL SA (4/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
14/05/21 18:52 brak uprawnień GO24.PL SA (3/2021) Jednostkowy raport okresowy za I Q 2021 r.
30/04/21 18:26 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki GO24.PL S.A. na rynku NewConnect