info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.08, godz. 22:40
kontakt
GOTFI

Komunikaty

05/08/20 21:11 GO TFI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
21:06 GO TFI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
20:24  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
01/08/20 00:09  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2020) Raport roczny GO TFI SA za 2019 r.
21/07/20 17:24  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2020) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
25/06/20 19:52  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2020) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
25/05/20 21:47  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2020) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
14/05/20 23:51  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2020) Jednostkowy raport okresowy za I Q 2020 r.
04/03/20 18:08 GO TFI S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
03/03/20 23:55 GO TFI S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
23:45 GO TFI S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
23:29 GO TFI S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
21:58 GO TFI S.A.: Zbycie akcji spółki GO TFI S.A. przez osobę bliską osobie pełniącej obowiązki zarządcze
02/03/20 18:40 GO TFI S.A.: Zbycie akcji spółki GO TFI S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/02/20 01:43 GO TFI S.A.: Informacja o dokonaniu zajęcia zabezpieczającego