info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:48
kontakt
GOBARTO

Komunikaty

21/01/22 15:09 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o.
18/01/22 12:29 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - połączenie Emitenta ze spółką zależną od niego
17/01/22 10:40 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
22/12/21 19:53 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów oraz umów kredytów
25/11/21 18:30 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:23 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/11/21 09:48 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za III kwartał 2021
29/10/21 14:55  brak uprawnień Gobarto sprzedało za ponad 23,45 mln zł nieruchomość w Krakowie
14:42 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - odstąpienie od realizacji inwestycji deweloperskiej i sprzedaż nieruchomości
16/09/21 17:37 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
17:35 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/08/21 11:56 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - zmiana terminu publikacji raportów półrocznych za 2021 rok
21/06/21 15:01 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - zmiana Statutu Emitenta
26/05/21 17:53 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - powołanie osoby nadzorującej
17:51 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2021 roku