info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 06:16
kontakt
GOBARTO

Komunikaty

03/10/19 11:45 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej
30/09/19 22:25 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:23 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/19 08:39 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana formy publikacji raportu półrocznego
20/09/19 13:24 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od Emitenta
14/08/19 16:19 GOBARTO SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
17/07/19 19:32 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawiadomienie o wpływie awarii systemów teleinformatycznych na bieżące funkcjonowanie niektórych spółek zależnych Emitenta
27/06/19 15:48 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana Statutu Emitenta
04/06/19 20:15 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej
23/05/19 11:53 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2019 roku
10:24 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
15/05/19 18:07 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/19 11:34 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.
25/04/19 16:15 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16:11 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia