info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 04:22
kontakt
GOBARTO

Komunikaty

29/06/20 15:28  brak uprawnień Gobarto sprzedało Cedrobowi Zakłady Mięsne Silesia za 108,3 mln zł (opis)
13:26  brak uprawnień Gobarto sprzedało Cedrobowi Zakłady Mięsne Silesia za 108,3 mln zł
13:16 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - sprzedaż akcji ZM Silesia
26/06/20 18:35 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zapłata przez Emitenta za nabyte akcje
25/06/20 19:32 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów
12:04 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku
11:55 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
24/06/20 17:02 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy nabycia aktywów
29/05/20 14:46 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej
25/05/20 19:44 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
19:39 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:12 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi od niego
13/05/20 17:50 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:48 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
01/04/20 08:51  brak uprawnień Gobarto notuje okresowo zwiększoną sprzedaż, ogranicza aktywność w segmencie przetwórczym