info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 22:17
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

24/11/21 21:37 GLOBAL COSMED S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez Emitenta statusu umowy znaczącej
16:49 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
10:05 GLOBAL COSMED S.A.: Realizacja programu odkupu akcji własnych
23/11/21 14:55 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13:51 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
19/11/21 18:30  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - GLCOSMED
18:26  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - GLCOSMED
13:29 GLOBAL COSMED S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej
17/11/21 18:46  brak uprawnień Global Cosmed kupił dwie linie do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej
17:27 GLOBAL COSMED S.A.: Nabycie aktywów o znacznej wartości
10:06 GLOBAL COSMED S.A.: Realizacja skupu akcji własnych
09:46 GLOBAL COSMED S.A.: Znaczne pakiety akcji
15/11/21 15:31 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
09:06 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
10/11/21 16:32 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze