info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 07:32
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

06/02/24 12:55 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2024 roku".
30/01/24 10:38 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek.
26/01/24 17:05 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2024) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
05/01/24 12:17 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (1/2024) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 16:15 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (17/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii AD spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
27/10/23 15:25 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (16/2023) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 r.
10/10/23 12:04 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (15/2023) Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
25/08/23 14:26 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (14/2023) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
14:24 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (13/2023) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki
27/07/23 15:16 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2023) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2023 r.
03/07/23 09:36 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
30/06/23 14:41 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 30 czerwca 2023r.
09/06/23 17:54 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2023) Zakończenie współpracy z Prezesem Zarządu Spółki
29/05/23 15:08 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
14:56 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2023) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.