info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 20:35
kontakt
GETINOBLE

Komunikaty

15/09/21 17:17 GETIN NOBLE BANK S.A.: GETIN NOBLE BANK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:13 GETIN NOBLE BANK S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
20/08/21 12:56  brak uprawnień Getin Noble Bank uważa, że rezerwa banku na portfel CHF jest adekwatna
08:36  brak uprawnień Zysk netto Getin Noble Banku w II kw. wyniósł 3,5 mln zł, wynik powyżej oczekiwań (opis)
08:08  brak uprawnień Zysk netto Getin Noble Banku w II kw. wyniósł 3,5 mln zł, wynik powyżej oczekiwań
08:03  brak uprawnień Wyniki Getin Noble Banku w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:55 GETIN NOBLE BANK S.A.: GETIN NOBLE BANK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/08/21 17:16 GETIN NOBLE BANK S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15:36 GETIN NOBLE BANK S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
12/08/21 17:17 GETIN NOBLE BANK S.A.: Powołanie Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A.
17:03 GETIN NOBLE BANK S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Banku
30/07/21 14:50  brak uprawnień GETIN NOBLE BANK SA (1/2021) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09:02  brak uprawnień Fitch potwierdził rating Getin Noble Banku na poziomie "CCC"
08:50 GETIN NOBLE BANK S.A.: Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch oraz utrzymanie na liście obserwacyjnej
27/07/21 17:48 GETIN NOBLE BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy