info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 21:29
kontakt
GETBACK

Komunikaty

28/10/20 14:51  brak uprawnień CIR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)
14:45  brak uprawnień NWZ Idea Banku zdecydowało o nieodwoływaniu Leszka Czarneckiego ze składu RN
19/10/20 14:17 GETBACK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego raportu rocznego Getback S.A. za rok obrotowy 2019
16/10/20 14:12 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków we wrześniu 2020 r.
09/10/20 11:57  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na byłych członków zarządu PDM i MDM
30/09/20 19:41  brak uprawnień NWZ Getin Noble Banku 29 X zdecyduje o odwołaniu Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej
25/09/20 18:30  brak uprawnień KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej Idea Banku
21/09/20 18:55 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków w sierpniu 2020 r.
14/09/20 19:10  brak uprawnień GetBack chce od Altus TFI i funduszy 134,6 mln zł odszkodowania ws. zbycia akcji EGB Investments
28/08/20 19:02 GETBACK S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku
15:52 GETBACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A., które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku
17/08/20 11:58 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków w lipcu 2020 r.
10/08/20 18:46 GETBACK S.A.: Wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego od Altus TFI i pozwanych przez Getback funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych w kwocie 134.715.017 PLN tytułem zabezpieczenia roszczeń Getback i przekazanie ich na rachunek depozytowy Ministra Finansów.
07/08/20 23:12 GETBACK S.A.: Zawarcie Porozumienia z Globus sp. z o.o.
31/07/20 17:16 GETBACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał