info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.28, godz. 21:30
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

25/01/23 16:35 GENOMTEC S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Genomtec S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
16:15  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Genomtec
15:07 GENOMTEC S.A.: Zmiana stanu posiadania
20/01/23 17:50  brak uprawnień GENOMTEC SA (1/2023) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
10/01/23 07:08 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie wyceny portfela praw własności intelektualnej posiadanego przez Genomtec
05/01/23 17:54 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
30/12/22 14:35 GENOMTEC S.A.: Zmiana stanu posiadania
29/12/22 07:34  brak uprawnień W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 794.361 akcji Genomtec
28/12/22 23:40 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
23:34 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
23:26  brak uprawnień GENOMTEC SA (25/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii L
23:22  brak uprawnień GENOMTEC SA (24/2022) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
23:15 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
13/12/22 20:10 GENOMTEC S.A.: Zakończenie etapu finansowania Spółki oraz zawarcie umów pożyczek
30/11/22 08:39 GENOMTEC S.A.: Kontynuacja przeglądu opcji strategicznych - zawarcie umowy z doradcą transakcyjnym