info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 13:43
kontakt
GARIN

Komunikaty

28/06/24 21:50 GARIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2024 roku
21:34  brak uprawnień GARIN SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2024 roku
31/05/24 22:08 GARIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku
22:01  brak uprawnień GARIN SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku
00:01  brak uprawnień GARIN SA (6/2024) Raport roczny Garin S.A. za rok obrotowy 2023
15/05/24 15:07  brak uprawnień GARIN SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
15/04/24 22:37  brak uprawnień GARIN SA (4/2024) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
14/03/24 09:22 GARIN S.A.: Zmiana stanu posiadania
11/03/24 08:43 GARIN S.A.: Zmiana stanu posiadania
14/02/24 06:50  brak uprawnień GARIN SA (3/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
13/01/24 14:43 GARIN S.A.: Zmiana stanu posiadania
14:03  brak uprawnień GARIN SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
12/01/24 07:56  brak uprawnień GARIN SA (1/2024) Rejestracja zmiany adresu Emitent
09/12/23 21:25 GARIN S.A.: Zmiana stanu posiadania
07/12/23 23:25 GARIN S.A.: Zmiana stanu posiadania