info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.15, godz. 18:34
kontakt
GAMIVO

Komunikaty

12/04/24 13:01  brak uprawnień GAMIVO SA (8/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 14:52 GAMIVO S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy licencyjnej
12:06 GAMIVO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy GAMIVO S.A.
08:54  brak uprawnień Gamivo chce przeznaczyć 6 mln zł z zysku za 2023 rok na dywidendę
08:00  brak uprawnień GAMIVO SA (7/2024) Jednostkowy raport roczny GAMIVO S.A. za rok obrotowy 2023
07:55  brak uprawnień GAMIVO SA (6/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GAMIVO za rok obrotowy 2023
08/03/24 13:46 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
13:22 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
09/02/24 12:57  brak uprawnień GAMIVO SA (5/2024) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i zmian statutu
09/01/24 18:13  brak uprawnień GAMIVO SA (4/2024) Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 3/2024)
08/01/24 19:41 GAMIVO S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 8 stycznia 2024 r.
19:27  brak uprawnień GAMIVO SA (3/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
19:16  brak uprawnień GAMIVO SA (2/2024) Uchwały podjęte na NWZA w dniu 08.01.2024 r.
05/01/24 13:45  brak uprawnień GAMIVO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
12/12/23 13:38 GAMIVO S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.