info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 19:59
kontakt
FOTOVOLT

Komunikaty

21/05/24 14:02 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 21.05.2024 r.
13:57  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (7/2024) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Foto Volt Eko Energia S.A. w dniu 21.05.2024 r.
15/05/24 21:01  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (6/2024) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za I kwartał 2024 r.
25/04/24 21:30  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2024 r.
21:22 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2024 r.
15/04/24 14:06  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
20/03/24 12:43  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (3/2024) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2023 r.
12:39  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (2/2024) Jednostkowy raport roczny Foto Volt Eko Energia S.A. za 2023 r.
28/02/24 11:04 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Istotna umowa
19/01/24 13:28 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wybór oferty Emitenta
15/01/24 11:19  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (1/2024) Terminy przekazywania skonsolidowanych i jednostkowych raportów okresowych w 2024 r.
21/12/23 19:42 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Umowa kredytu obrotowego
19:18 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Istotna umowa
19:09 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Zakończenie kontraktu
18/12/23 13:49 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy