info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.03, godz. 14:22
kontakt
FOTOVOLT

Komunikaty

30/05/23 10:58 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Rozpoczęcie postępowania o rozwiązanie spółki zależnej
22/05/23 11:19 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Zakończenie działalności na rynku pomp ciepła
12/05/23 21:24  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (6/2023) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za I kwartał 2023 r.
07/05/23 22:43 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Istotna umowa
24/04/23 21:21 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 24.04.2023 r.
21:09  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (5/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Foto Volt Eko Energia S.A. w dniu 24.04.2023 r.
28/03/23 13:07  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2023 r.
13:06 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2023 r.
20/03/23 21:04  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.
20:58  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (2/2023) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.
16/02/23 19:01  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2 i E spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
06/02/23 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2 i E spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
02/01/23 09:42  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (1/2023) Terminy przekazywania skonsolidowanych i jednostkowych raportów okresowych w 2023 r.
07/12/22 11:14  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (30/2022) Korekta raportu EBI 26/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2022 r.
11:11  brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (29/2022) Korekta raportu EBI 20/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.