info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.24, godz. 06:55
kontakt
FORTE

Komunikaty

03/12/19 08:36 FORTE: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/12/19 06:40  brak uprawnień Nakłady inwestycyjne Forte w 2020 roku mają sięgnąć 30-35 mln zł (wywiad)
06:35  brak uprawnień Forte podtrzymuje cel minimum 140 mln zł EBITDA na koniec 2019 (wywiad)
27/11/19 14:46 FORTE: informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
25/11/19 17:15 FORTE: FORTE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:32  brak uprawnień Forte odkłada bezterminowo inwestycję w nową fabrykę w Suwałkach
16:19 FORTE: informacja poufna
23/10/19 17:48  brak uprawnień Forte szacuje, że miało w III kw. 264 mln zł przychodów i 19 mln zł EBIT
17:14 FORTE: Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2019 r.
21/10/19 09:27  brak uprawnień DM BOŚ wskazał swoich faworytów wśród spółek, podwyższył rekomendację Forte do "trzymaj"
26/09/19 13:19  brak uprawnień Forte celuje w co najmniej ok. 140 mln zł EBITDA na koniec 2019 (wywiad)
18/09/19 12:20 FORTE: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
12/09/19 18:46 FORTE: FORTE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 11:52 FORTE: rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
28/08/19 15:20 FORTE: informacja poufna - zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej