info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 03:15
kontakt
FORPOSTA

Komunikaty

14/02/23 13:12  brak uprawnień FORPOSTA SA (2/2023) Raport kwartalny Forposta S.A. za IV kwartał 2022r.
13/01/23 09:32  brak uprawnień FORPOSTA SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
14/11/22 12:49  brak uprawnień FORPOSTA SA (13/2022) Raport kwartalny Forposta S.A. za III kwartał 2022r.
21/10/22 12:50 FORPOSTA S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A na rynek NewConnect
17/10/22 16:45 FORPOSTA S.A.: Zmiana adresu spółki Forposta S.A.
16:41 FORPOSTA S.A.: Zmiana Statutu spółki Forposta S.A.
12/08/22 12:36  brak uprawnień FORPOSTA SA (12/2022) Raport kwartalny Forposta S.A. za II kwartał 2022r.
13/07/22 10:56 FORPOSTA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 07 lipca 2022 roku
08/07/22 13:32  brak uprawnień FORPOSTA SA (11/2022) FORPOSTA S.A. przekazuje, iż w dniu 8 lipca 2022 roku, Spółka podjęła uchwałę w sprawie zamiany 996.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
07/07/22 15:47  brak uprawnień FORPOSTA SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZ Forposta S.A. w dniu 07 lipca 2022 roku.
21/06/22 13:52 FORPOSTA S.A.: Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Forposta S.A. na 7 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
13:37  brak uprawnień FORPOSTA SA (9/2022) Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Forposta S.A. na 7 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
10/06/22 11:16 FORPOSTA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 7 lipca 2022 roku wraz z
11:08  brak uprawnień FORPOSTA SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 7 lipca 2022 roku wraz z projektami uchwał
30/05/22 10:35  brak uprawnień FORPOSTA SA (7/2022) Raport roczny Forposta S.A. za 2021 rok