info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 21:18
kontakt
FON

Komunikaty

25/11/20 17:08 FON: FON formularz raportu kwartalnego
20/11/20 12:41 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.
19/11/20 17:24 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
17:09 FON: Rejestracja konwersji 1 425 000 akcji Spółki FON SE. Registration of conversion of 1 425 000 shares of FON SE.
31/10/20 13:26 FON: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
13:19 FON: FON formularz raportu rocznego
13/10/20 18:23 FON: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
08/10/20 18:16 FON: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 8.10.2020 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 8/10/2020.
17:56 FON: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019.
16/09/20 17:09 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
08/09/20 21:12 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 08.09.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 8 September 2020)
17/08/20 18:40 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
07/08/20 13:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki FON SE
15/07/20 17:56 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company
09/07/20 17:24 FON: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.