info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 04:26
kontakt
FON

Komunikaty

07/09/22 17:52 FON: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
29/08/22 18:36 FON: Korekta raportu nr 14/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 14/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).
30/06/22 18:21 brak uprawnień GPW: Komunikat: FON SE
21/06/22 18:36 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FON SE
27/01/22 13:29 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki FON SE
30/07/21 14:42 brak uprawnień FON SE (1/2021) FON SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/12/20 17:21 brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki FON SE
07/08/20 13:17 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki FON SE
21/01/20 12:15 brak uprawnień GPW: Korekta komunikatu z 20 stycznia 2020 r. - FON SE
20/01/20 19:09 brak uprawnień GPW: Komunikat - FON SE
16/01/20 13:39 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FON SE
30/05/19 16:50 brak uprawnień GPW: scalenie akcji spółki FON SE
07/05/19 19:17 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na akcjami spółki FON SE
17:39 brak uprawnień GPW zawiesza notowania pięciu spółek na rynku głównym GPW
30/11/18 19:34 brak uprawnień GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FON SE