info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.17, godz. 02:19
kontakt
FON

Komunikaty

27/08/21 17:04 FON: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.
30/07/21 14:42  brak uprawnień FON SE (1/2021) FON SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 13:19 FON: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.
14/05/21 17:30 FON: Uchwały podjęte na NWZA FON SE z dnia 14.05.2021 - uzależnienie przeprowadzenia operacji SPLIT (1:5) od kształtowania się ceny na GPW. Resolutions of the EGM of FON SE.
29/04/21 17:18 FON: FON formularz raportu kwartalnego
31/03/21 17:50 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE
10/03/21 18:09 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 10.03.2021r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 10 March 2021)
16/02/21 20:42 FON: Podział akcji (split 1:5) - zwołanie NWZA Spółki FON SE - korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) - convening the EGM of FON SE - correction of the time of the EGM
20:15 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
11/02/21 18:46 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
08/02/21 17:20 FON: FON formularz raportu półrocznego
05/02/21 19:24 FON: Sprostowanie informacji w sprawie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 12.01.2021. Correction of information on the protocol of AGM of 12/01/2021
03/02/21 17:39 FON: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
12/01/21 22:02 FON: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 12.01.2021 r. Correction of the current report of 12/01/2021.
18:55 FON: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 12.01.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 12/01/2021.