info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 02:29
kontakt
FON

Komunikaty

25/05/20 20:06 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 25.05.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 25 May 2020)
30/04/20 17:54 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
25/03/20 17:28 FON: Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services.
20/03/20 17:16 FON: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 20.03.2020r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 20/03/2020.
28/02/20 18:13 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
20/02/20 18:00 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 20.02.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 20 February 2020)
29/01/20 18:59 FON: Korekta raportu bieżącego nr 8/2020. Correction of current report no. 8/2020
18:48 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
18:23 FON: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities on the conditional registration of shares.
27/01/20 17:40 FON: Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. Establishment of a registered pledge on the Issuer's shares.
23/01/20 21:12 FON: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
21/01/20 12:15  brak uprawnień GPW: Korekta komunikatu z 20 stycznia 2020 r. - FON SE
20/01/20 19:09  brak uprawnień GPW: Komunikat - FON SE
16/01/20 13:39  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FON SE
30/05/19 16:50  brak uprawnień GPW: scalenie akcji spółki FON SE