info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 06:40
kontakt
FON

Komunikaty

14/10/19 21:29 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE
10/10/19 17:33 FON: FON formularz raportu rocznego
20/09/19 22:46 FON: Informacja na temat istotnej należności wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kontekście sytuacji Newind S.A. Information on significant receivables towards Nowy Wiatr Sp. z o.o. in the context of the situation of Newind S.A.
08/07/19 19:18 FON: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 08/07/2019.)
27/06/19 20:20 FON: Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt)
15/06/19 11:24 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
07/06/19 17:15 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 7 June 2019)
05/06/19 18:22 FON: Informacja o zmianie siedziby Emitenta. Information regarding change of the Issuer's seat.
30/05/19 16:50  brak uprawnień GPW: scalenie akcji spółki FON SE
07/05/19 19:17  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na akcjami spółki FON SE
17:39  brak uprawnień GPW zawiesza notowania pięciu spółek na rynku głównym GPW
30/11/18 19:34  brak uprawnień GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FON SE
16/05/17 16:26  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na spółki PC Guard, DAMF Invest i FON
06/04/17 18:39  brak uprawnień Fon planuje split akcji
18/06/13 17:56  brak uprawnień W wezwaniu DAMF Invest na Fona złożono zapisy na 4.863.650 akcji spółki