info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 21:18
kontakt
FMG

Komunikaty

04/11/20 10:57 ONE S.A.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
21/10/20 17:38 ONE S.A.: Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.
16/10/20 21:40 ONE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku
21:27 ONE S.A.: Odwołanie i powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
21:20 ONE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku.
15/10/20 18:31 ONE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku
18:21 ONE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07/10/20 10:30 ONE S.A.: Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
06/10/20 14:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki ONE S.A.
02/10/20 17:17 ONE S.A.: Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020
16:23  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki ONE S.A.
01/10/20 00:54 ONE S.A.: ONE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
30/09/20 20:47 ONE S.A.: Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 - 31.12.2019.
14:16 ONE S.A.: Druga przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionego po przerwie w dniu 30 września 2020 r.
14:00 ONE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 30 września 2020 roku.