info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 03:53
kontakt
FMG

Komunikaty

05/12/19 20:37 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
03/12/19 12:53 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
28/11/19 17:18 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu kwartalnego
15/11/19 19:16 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.
18:33 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
17:44 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Uzgodnienie Planu Połączenia pomiędzy Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
12:23 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego 29/2019 z dnia 14 listopada 2019
14/11/19 17:09 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
13/11/19 16:30 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 roku
16:17 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16:03 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowione po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 r., oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
12/11/19 21:53 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Istotna transakcja Spółki
16:05 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionego po przerwie w dniu 12 listopada 2019 r.
15:59 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 12 listopada 2019 roku
08/11/19 19:28 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu