info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.24, godz. 06:53
kontakt
FMG

Komunikaty

27/06/19 16:57 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
16:51 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 27 czerwca 2019 roku
04/06/19 13:56 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/05/19 16:05 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
24/05/19 17:16 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu kwartalnego
08/05/19 17:47 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego 2018
30/04/19 23:11 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu rocznego
23:07 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.13.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018
26/04/19 17:08 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu rocznego
26/03/19 17:20 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki
17:14 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. w drodze kooptacji
17:04 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
08/03/19 16:56 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/01/19 16:49 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
11/12/18 17:09 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rejestracja połączenia spółki Financial Assets Management Group S.A. ze spółką ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.