info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 05:06
kontakt
FMG

Komunikaty

31/01/20 18:32 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
29/01/20 16:03 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
14/01/20 12:26 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Realizacja nowej strategii
10/01/20 19:48 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Otrzymanie przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnej
03/01/20 16:41 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
23/12/19 17:56 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
17:53 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zmiana adresu spółki Emitenta.
17:45 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zmiana adresu spółki Emitenta.
16/12/19 17:02 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Operator Energetyczny S.A. w dniu 16 grudnia 2019 roku
16:54 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 grudnia 2019 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
05/12/19 20:37 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
03/12/19 12:53 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
28/11/19 17:18 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu kwartalnego
15/11/19 19:16 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.
18:33 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.