info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 14:56
kontakt
FKDSA

Komunikaty

17/11/21 23:44 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (28/2021) Raport okresowy ? Raport roczny za 2020 rok
15/11/21 23:50 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (27/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r
29/10/21 19:52 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (26/2021) Nałożenie na Emitenta kary upomnienia
19:46 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (25/2021) Korekta raportu 5/2020 ? Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
27/10/21 23:52 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (24/2021) Korekta raportu 20/2021 ? Korekta raportu rocznego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2019
25/10/21 22:24 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (23/2021) Korekta raportu 24/2019 ? Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku
22/10/21 18:53 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (22/2021) Korekta raportu nr 18/2021 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
27/09/21 18:04 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
16/08/21 22:38 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (21/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r
15:30 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Nabycie istotnego aktywa przez spółkę zależną
05/08/21 21:51 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (20/2021) Korekta raportu 17/2021 Raport roczny wraz opinią Biegłego Rewidenta za rok 2019
15/07/21 21:37 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (19/2021) Korekta raportu 22/2019 ? Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 roku
09/07/21 18:03 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. na rynku NewConnect
28/06/21 23:02 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (18/2021) Korekta raportu nr 16/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r
31/05/21 23:57 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (17/2021) Raport roczny za rok 2019