info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 20:28
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

18/10/21 17:29  brak uprawnień GPW: Komunikat - FINTECH VENTURES
13:34 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał
13:16  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (16/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał
15/10/21 23:11  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (15/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku oraz informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
20:42  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (14/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
11/10/21 19:07  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (13/2021) Raport roczny za rok 2020
01/10/21 17:24 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o podpisaniu listu intencyjnego
17:18 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o negocjacjach z podmiotem z branży IT
30/09/21 23:48  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (12/2021) Raport roczny za rok 2020
27/09/21 22:05  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (11/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2021 roku
18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINTECH VENTURES SA
20/09/21 17:28 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
17:19 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
23/08/21 17:06 FinTech Ventures S.A.: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego
20/08/21 08:56 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app