info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 19:40
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

20/01/21 09:13 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
14/01/21 14:16 FinTech Ventures S.A.: Publikacja nowej strategii Spółki
04/01/21 16:19  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
31/12/20 12:26 FinTech Ventures S.A.: Informacja dotycząca istotnej umowy
29/12/20 17:15 FinTech Ventures S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:03  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (21/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2020 r.
22/12/20 12:46 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
18/12/20 16:35 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie udziałów PU Group Ltd
15/12/20 22:01 FinTech Ventures S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy
16:09 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie udziałów PU Group Ltd
14/12/20 19:54 FinTech Ventures S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
11/12/20 16:22 FinTech Ventures S.A.: Informacja o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży IT
03/12/20 19:26  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (20/2020) Korekta raportu bieżącego 19/2020
16:29  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (19/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
02/12/20 14:28 FinTech Ventures S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2020