info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 09:46
kontakt
FINTECH

Komunikaty

28/07/20 23:50 FINTECH S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
23:46 FINTECH S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
23:20  brak uprawnień FINTECH SA (11/2020) Zmiany w składzie zarządu
10:21  brak uprawnień FINTECH SA (10/2020) Zmiany w składzie Zarządu
10:13  brak uprawnień FINTECH SA (9/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fintech S.A.
23/07/20 22:41 FINTECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Fintech S.A. w dniu 22 lipca 2020 roku
22:26  brak uprawnień FINTECH SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. w dniu 22 lipca 2020 roku
25/06/20 16:53 FINTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A. na dzień 22 lipca 2020 r.
16:36  brak uprawnień FINTECH SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A. na dzień 22 lipca 2020 r.
12/06/20 23:41  brak uprawnień FINTECH SA (6/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
09/05/20 22:54  brak uprawnień FINTECH SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego Fintech S.A. za I kw. 2020 r.
20/03/20 23:09  brak uprawnień FINTECH SA (4/2020) Raport roczny Fintech S.A. za rok obrotowy 2019.
10/03/20 15:45  brak uprawnień FINTECH SA (3/2020) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych spółki.
27/02/20 16:48  brak uprawnień FINTECH SA (2/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2 oraz E.
23/02/20 22:41 FINTECH S.A.: Wprowadzenie na rynek pierwszej gry mobilnej Fintech S.A.