info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 09:20
kontakt
FIGENE

Komunikaty

24/11/21 13:50 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
23/11/21 09:52 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta na dostawę turbiny wiatrowej
19/11/21 07:02 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego zakupu turbin wiatrowych dla projektów realizowanych przez Grupę FIGENE
15/11/21 19:20  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (27/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
10/11/21 12:24 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo elektrowni wiatrowej
11:31 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy z Budimex S.A. na wyłączność prowadzenia negocjacji dotyczących nabycia udziałów spółki zależnej Emitenta
03/11/21 16:44 FIGENE CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy PPA (Power Purchase Agreement) na długoterminową sprzedaż energii dla DECCO S.A.
08:00 FIGENE CAPITAL S.A.: Zakończenie negocjacji w sprawie współpracy z Afcon Renewable Energy Ltd oraz zawarcie porozumienia w sprawie spłaty pożyczki
20/10/21 15:34 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
19/10/21 14:24 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
18/10/21 14:28 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
13:35 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
12:25 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
07/10/21 10:38 FIGENE CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy PPA (Power Purchase Agreement) na długoterminową sprzedaż energii dla LPP S.A.
01/10/21 08:06 FIGENE CAPITAL S.A.: Zaakceptowanie oferty na długoterminową sprzedaż energii dla DECCO S.A. na bazie umowy PPA (Power Purchase Agreement)