info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 04:59
kontakt
FIGENE

Komunikaty

07/08/20 16:07 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
30/07/20 15:21 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (23/2020) Informacja o zamianie akcji imiennych serii H2 oraz J2 na akcje na okaziciela
20/07/20 16:34 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (22/2020) Wystąpienie z wnioskiem do GPW o zatwierdzenie dokumentu informacyjnego
15:14 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (21/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii L8
14/07/20 15:49 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (20/2020) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
01/07/20 13:45 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (19/2020) Korekta życiorysu członka Rady Nadzorczej
24/06/20 12:06 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.
22/06/20 14:22 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (18/2020) Powołanie członków Zarządu nowej kadencji
12:34 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (17/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
12:30 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (16/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.
16/06/20 19:34 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (15/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz innych zmian w statucie Spółki
16:42 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (14/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
08/06/20 14:57 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (13/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii L7
14:51 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (12/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii L6
01/06/20 15:42 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (11/2020) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.