info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 05:11
kontakt
FIGENE

Komunikaty

11/06/21 17:26 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (14/2021) Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
01/06/21 12:13 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (13/2021) Uzupełnienie dokumentacji na WZA zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r.
31/05/21 19:00 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (12/2021) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
28/05/21 12:50 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (11/2021) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
26/05/21 14:14 FIGENE CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
14:01 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
25/05/21 16:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółkach z branży energetycznej
14/05/21 17:07 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (9/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
11/05/21 17:24 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (8/2021) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
15/04/21 12:23 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
13/04/21 17:06 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (7/2021) Informacja o objęciu akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
12/04/21 16:43 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
01/04/21 18:46 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (6/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
24/03/21 18:20 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, G, H1, I, K i L5 spółki FIGENE CAPITAL S.A.
19/03/21 19:42 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok 2020