info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.18, godz. 05:28
kontakt
FERRUM

Komunikaty

12/09/19 09:17 FERRUM: Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
04/09/19 13:41  brak uprawnień Ferrum rozważy zbycie wybranych aktywów w celu optymalizacji struktury finansowej
13:20 FERRUM: Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych
30/08/19 16:21 FERRUM: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F
14:15 FERRUM: Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu na Głównym Rynku GPW
13:27  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii F spółki FERRUM S.A.
16/08/19 12:21 FERRUM: Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę przez FERRUM rur stalowych
24/07/19 15:46 FERRUM: Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 32/2019
22/07/19 14:48 FERRUM: Otrzymanie przez spółką zależną ZKS FERRUM S.A. istotnego zamówienia
19/07/19 17:27 FERRUM: Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu przetargowym organizowanym przez GAZ-SYSTEM
17:12  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii F Ferrum
16:39 FERRUM: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki
10/07/19 12:12 FERRUM: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
03/07/19 13:08 FERRUM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
28/06/19 16:57 FERRUM: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.