info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.15, godz. 13:23
kontakt
FERRO

Komunikaty

25/05/20 13:43  brak uprawnień Ferro planuje ograniczyć inwestycje w 2020 roku
19/05/20 17:29  brak uprawnień Wyniki Ferro w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:10 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/04/20 16:20  brak uprawnień Rekomendacja zarządu Ferro dot. podziału zysku z '19 po koniec II kw.
30/03/20 17:50  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w '19 40 mln zł, wzrost rdr o 6 proc.
17:13 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz raportu rocznego
17:09 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16/03/20 11:35 FERRO S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
18/02/20 17:02  brak uprawnień Fundusze Santander TFI mają poniżej 5 proc. akcji Ferro
16:21 FERRO S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
31/01/20 12:56  brak uprawnień Koronawirus na razie bez wpływu na plany produkcyjne polskich fabryk w Chinach (analiza)
23/01/20 14:17 FERRO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
12:52 FERRO S.A.: Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
06/12/19 15:49 FERRO S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10:17  brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację dla Ferro do "kupuj", a cenę docelową do 17,8 zł