info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.21, godz. 16:51
kontakt
FERRO

Komunikaty

27/06/19 14:43 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
25/06/19 11:32 FERRO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku
24/06/19 18:19 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
18:13 FERRO S.A.: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Spółki
18:06 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
17:10  brak uprawnień Ferro wypłaci 1,12 zł dywidendy na akcję
17:04 FERRO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku
18/06/19 20:41 FERRO S.A.: Ustalenie liczby Członków Zarządu nowej kadencji oraz powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję
15:54 FERRO S.A.: Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
15:48 FERRO S.A.: Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
13:43 FERRO S.A.: Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO S.A.
12/06/19 08:35 FERRO S.A.: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
29/05/19 16:42 FERRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/19 18:10  brak uprawnień Ferro chce wypłacić 1,12 zł dywidendy na akcję
17:58 FERRO S.A.: Uchwała Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.