info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 14:00
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

11/01/23 14:22  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku.
30/12/22 17:16 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksów do umów
15/12/22 20:35 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
20:30  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (19/2022) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
12/12/22 14:35  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (18/2022) Powołanie prokurenta w Spółce
09/12/22 12:47 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
05/12/22 19:03 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Złożenie przez spółkę zależną zawiadomienia o planowanym zakończeniu działalności w charakterze małej instytucji płatniczej
01/12/22 20:25 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20:21 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22/11/22 17:23 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
15:40 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o zawarciu umowy zbycia akcji Emitenta
15:29 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy
15/11/22 15:10 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11:17  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (17/2022) Zarejestrowanie zmian statutu
14/11/22 14:24  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (16/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku