info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 02:00
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

10/03/23 15:02  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (7/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej
14:54  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (6/2023) Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA Femion Technology S.A.
14:42 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 10 marca 2023 r.
09/03/23 18:42  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (5/2023) Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej
10/02/23 11:49  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (4/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
11:42 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
07/02/23 15:54  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (3/2023) Oświadczenie dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego
01/02/23 11:01 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji
10:55 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów oraz przyjęcie oświadczenia zwolnienia z długu
07:55  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (2/2023) Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji
11/01/23 14:22  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku.
30/12/22 17:16 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksów do umów
15/12/22 20:35 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
20:30  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (19/2022) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
12/12/22 14:35  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (18/2022) Powołanie prokurenta w Spółce