info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 00:41
kontakt
FEERUM

Komunikaty

30/11/20 17:12 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/20 11:28 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
01/10/20 07:28  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi ok. 149 mln zł
30/09/20 22:25 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/20 18:19 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej
11:55 FEERUM S.A.: Zawarcie warunkowej umowy znaczącej
31/08/20 13:42 FEERUM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
13:41 FEERUM S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku
19/08/20 14:45 FEERUM S.A.: Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości
08:09 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
14/08/20 18:36 FEERUM S.A.: Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
05/08/20 11:53 FEERUM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.
22/07/20 16:19 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
20/07/20 16:33 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksów do umowy kredytowej oraz umów zastawniczych z Santander Bank Polska S.A.
16/07/20 11:28 FEERUM S.A.: Spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej oraz rozwiązanie umowy ubezpieczenia z KUKE