info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 16:25
kontakt
FDGAMES

Komunikaty

19/09/19 22:13 NO GRAVITY GAMES S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H i I na rynek NewConnect
22:09 NO GRAVITY GAMES S.A.: Informacja na temat wyników sprzedaży i szacunków co do przyszłej sprzedaży gier Emitenta oraz sytuacji i perspektyw kształtowania się sytuacji finansowej Emitenta
19/08/19 19:20 FAT DOG GAMES S.A.: Zawarcie umowy na wydanie i dystrybucję gry Good Night Knight na platformie GOG.com
14/08/19 23:17  brak uprawnień NO GRAVITY GAMES SA (16/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
07/08/19 00:22 FAT DOG GAMES S.A.: Zawarcie umowy na wydanie gry "Good Night Knight" na platformę PC, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch i Microsoft Xbox
01/08/19 12:47 FAT DOG GAMES S.A.: Aktualna strategia działalności No Gravity Games S.A.
11:55  brak uprawnień NO GRAVITY GAMES SA (15/2019) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018
24/07/19 09:15 FAT DOG GAMES S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Warlocks 2: God Slayers na platformie Nintendo Switch
16/07/19 14:01 FAT DOG GAMES S.A.: Data premiery gry "Wreckin' Ball Adventures" na PC i planowany termin premiery na konsolę Switch
10/07/19 15:21 FAT DOG GAMES S.A.: Zawarcie umowy na wydanie gry Alder's Blood na platformę GOG.com
28/06/19 22:24 FAT DOG GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 27.06.2019 roku
22:17  brak uprawnień NO GRAVITY GAMES SA (14/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2019 roku
27/06/19 11:13 FAT DOG GAMES S.A.: Zawarcie umowy na wydanie gryREKT! na platformę PC, Sony PlayStation 4 i Microsoft Xbox.
14/06/19 22:13 FAT DOG GAMES S.A.: Wpis zmiany firmy, zmiany statutu i połączenia Emitenta do rejestru sądowego
04/06/19 16:12 FAT DOG GAMES S.A.: Dodatkowe wyjaśnienia w związku z dokonaniem odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta