info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 09:43
kontakt
EXIMIT

Komunikaty

10/11/21 19:58 brak uprawnień E-XIM IT SA (10/2021) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za IIIQ/2021
29/10/21 17:18 brak uprawnień E-XIM IT SA (9/2021) Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. za lata 2021-2022
13/08/21 10:15 brak uprawnień E-XIM IT SA (8/2021) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-XIM IT S.A. za IIQ/2021
01/07/21 20:40 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
30/06/21 17:33 brak uprawnień E-XIM IT SA (7/2021) Powołanie osób nadzorujących Emitenta nowej kadencji
17:29 brak uprawnień E-XIM IT SA (6/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 13:56 brak uprawnień E-XIM IT SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
13:37 E-XIM IT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
12:03 brak uprawnień E-XIM IT SA (4/2021) Sprostowanie oczywistej omyłki przez biegłego rewidenta odnośnie raportu rocznego za 2020 rok
14/05/21 17:27 brak uprawnień E-XIM IT SA (3/2021) Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za I kwartał 2021 r.
19/03/21 11:57 brak uprawnień E-XIM IT SA (2/2021) Raport roczny za 2020 rok
22/01/21 13:55 brak uprawnień E-XIM IT SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
22/12/20 13:31 E-XIM IT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
24/11/20 13:08 E-XIM IT S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
13/11/20 12:18 brak uprawnień E-XIM IT SA (9/2020) Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za III kwartał 2020 r.