info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.31, godz. 21:48
kontakt
EUROTAX

Komunikaty

31/05/23 12:17  brak uprawnień Euro-Tax planuje wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję
11:58 EURO-TAX S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 27.06.2023 r.
11:51  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (9/2023) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 27.06.2023 r.
11:32  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (8/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 rok
11:30  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (7/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
26/05/23 12:51 EURO-TAX S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie tymczasowego zamrożenia rachunków bankowych w spółkach zależnych Emitenta
18/05/23 12:45 EURO-TAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
11/05/23 12:43  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (5/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
09:18  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
09/05/23 10:26 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
07/04/23 10:59 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
08/03/23 13:12 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
02/03/23 14:37 EURO-TAX S.A.: Zmiany w zarządzie Emitenta
14:33  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (3/2023) Zmiany w zarządzie Emitenta
22/02/23 11:45 EURO-TAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej