info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.30, godz. 22:35
kontakt
EUCO

Komunikaty

29/09/23 17:36 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/23 14:57 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
10/07/23 13:26 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zatwierdzenie spisu wierzytelności
07/07/23 12:42 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Oddalenie przez Sąd upadłościowy wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych
27/06/23 14:20 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.
14:18 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.
31/05/23 14:02 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku.
30/05/23 19:45 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/23 13:50 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA
13:40 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EuCO za rok 2022.
29/04/23 02:26 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA
02:25 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA
27/04/23 21:51 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Złożenie wniosków o upadłość spółek powiązanych
07/03/23 15:14  brak uprawnień Sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny EuCO
14:59 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego