info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 10:04
kontakt
ERG

Komunikaty

27/02/20 15:52 ERG: ERG S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 marca 2020 r.
26/02/20 17:18 ERG: ERG S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
17:16 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
17:13 ERG: ERG S.A. Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
17:09 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
21/02/20 15:47 ERG: ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2020 r.
29/01/20 15:54 ERG: ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 16:36 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/12/19 15:17 ERG: ERG S.A. Otrzymanie wyroku z NSA ws. ujęcia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży przedawnionych wierzytelności
06/11/19 18:44 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/10/19 16:26 ERG: ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej
16/10/19 15:04 ERG: ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"
24/09/19 14:12 ERG: ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
11/09/19 17:09 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/19 11:07 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze