info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 01:13
kontakt
ERBUD

Komunikaty

03/12/21 17:04  brak uprawnień Onde ma umowę ze spółkami z grupy R.Power na wykonanie 63 elektrowni fotowoltaicznych
11:58 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu nr 5 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedziba w Warszawie.
02/12/21 15:31 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy w formie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021"z HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
01/12/21 19:28 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 58,6 mln zł netto na budowę Domu Seniora w Gdańsku.
14:15 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 94,6 mln zł netto na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.
29/11/21 18:10  brak uprawnień Erbud rozpoczyna skup do 142.857 akcji własnych
17:22 ERBUD S.A.: Podjęcie przez Zarząd Erbud S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
26/11/21 13:21 ERBUD S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
13:09 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
13:00 ERBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26 listopada 2021 r.
11:19 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 52,8 mln zł netto na budowę zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe.
24/11/21 17:45  brak uprawnień Sąd Apelacyjny uznał w części apelację Erbudu w sprawie przeciw Millennium, spółka ma dostać ok. 100 mln zł
17:19 ERBUD S.A.: Wyrok w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Bankowi Millennium S.A.
17/11/21 12:22 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 39,9 mln zł netto - "Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie" (kontrakt realizowany w systemie "projektuj - buduj") przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - Erbud Operations Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie.
09/11/21 17:05 ERBUD S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego Grupy ERBUD sporządzonego na dzień 30 września 2021 r. o informację dotycząca wysokości Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto zgodnie z punktem OWE serii D emitowanych przez ERBUD S.A.