info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 06:43
kontakt
EONET

Komunikaty

18/01/23 22:27 EO NETWORKS S.A.: Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy wraz z korektą
22:18 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta wraz z korektą
21:45 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta
02/01/23 14:16  brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2023
10:14  brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
24/11/22 20:45 EO NETWORKS S.A.: Nabycie akcji w Unity S.A.
14/11/22 10:53  brak uprawnień EO NETWORKS SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
06/10/22 12:16  brak uprawnień EO NETWORKS SA (14/2022) Treść tekstu jednolitego statutu eo Networks S.A.
16/09/22 12:41  brak uprawnień EO NETWORKS SA (13/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12:17  brak uprawnień EO NETWORKS SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 15 września 2022
12:14 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 września 2022 roku
31/08/22 11:58 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR - korekta raportu 3/2022
30/08/22 22:03 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
19/08/22 10:32 EO NETWORKS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego ze Wspólnikami Hand2band Group
17/08/22 15:15  brak uprawnień eo Networks planuje wypłacić 0,4 zł dywidendy z zysku w 2021 roku