info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 11:50
kontakt
ENELMED

Komunikaty

28/03/24 12:00 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej i zamiar przejęcia spółki zależnej
14/02/24 14:32 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
09/01/24 12:31 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
05/01/24 16:56 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
19/12/23 09:37 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Finansowego
14/12/23 16:07  brak uprawnień CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (1/2023) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/11/23 13:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki i rozwiązanie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Finansowego
29/11/23 00:06 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/10/23 11:11 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy najmu z Andersia Retail sp. z o.o.
28/09/23 00:10 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/23 12:37 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millennium S.A.
01/08/23 10:07 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
10:02 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja połączenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie
26/07/23 07:58  brak uprawnień Rynek prywatnej opieki medycznej będzie rósł rocznie średnio o 7 proc. w latach '23-'28 - PMR
22/06/23 13:16 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 r.