info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.31, godz. 06:18
kontakt
ENEA

Komunikaty

29/05/20 14:37 brak uprawnień Bogdanka podpisała z Enea Elektrownia Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla
12:31 brak uprawnień Energa robi przegląd swojej strategii; trwają analizy dot. projektu w Ostrołęce
27/05/20 18:15 ENEA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dokonane przez Ministra Aktywów Państwowych
26/05/20 20:12 brak uprawnień Grupa Enea szacuje 423 mln zł zysku netto j.d. i 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r. (opis)
20:01 brak uprawnień Grupa Enea szacuje 423 mln zł zysku netto j.d. i 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.
19:51 ENEA: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2019 rok
20/05/20 06:35 brak uprawnień Odpisy dot. Elektrowni Ostrołęka obniżą wynik netto grupy Enea za '19 o ok. 500,9 mln zł
19/05/20 23:44 ENEA: Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanego pakietu udziałów w Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. oraz udzielonych tej spółce pożyczek
22:31 brak uprawnień El. Ostrołęka odpisała 1,03 mld zł, obniży to wynik netto Energi za '19 o 443 mln zł
16:37 brak uprawnień PKN Orlen gotów zaangażować się finansowo w Ostrołękę C, jeśli paliwem będzie gaz (opis)
16:21 brak uprawnień PKN Orlen gotów zaangażować się finansowo w El. Ostrołęka, tylko jeśli paliwem będzie gaz
14/05/20 08:29 brak uprawnień MAP przedstawi w ciągu 2-3 tygodni plan restrukturyzacji energetyki - Sasin
08/05/20 16:41 brak uprawnień Enea przesuwa terminy publikacji raportów za '19 i za I kw. '20
16:34 ENEA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
07/05/20 20:33 brak uprawnień Enea i Energa przedłużają okres prowadzenia analiz ws. Ostrołęki C o ok. miesiąc