info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 04:03
kontakt
EMTASIA

Komunikaty

12/11/21 20:55  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (12/2021) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r.
21/09/21 21:31 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
09/09/21 22:08 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
03/09/21 17:27 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
23/08/21 08:39 ELEMENTAL ASIA S.A.: Pozyskanie raportu dotyczącego zasobów geologicznych w obrębie koncesji posiadanej przez spółkę zależną
13/08/21 20:37  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (11/2021) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 r.
09/08/21 18:35 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
05/08/21 18:24 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
02/08/21 21:28 ELEMENTAL ASIA S.A.: Wstępne, wybrane dane finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku
26/07/21 21:34 ELEMENTAL ASIA S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej inwestycji w Indonezji
05/07/21 21:36 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
20:15 ELEMENTAL ASIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
04/07/21 21:48 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznejOtrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
02/07/21 18:26 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
18:07 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie od osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Asia S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR