info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 08:59
kontakt
ELKOP

Komunikaty

30/09/21 16:43 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
27/09/21 15:40 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
20/09/21 17:20 ELKOP: ELKOP formularz raportu półrocznego
31/08/21 20:46  brak uprawnień ELKOP SE (2/2021) Elkop Spółka Europejska Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
20:38 ELKOP: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Emitenta
30/07/21 14:41  brak uprawnień ELKOP SE (1/2021) Elkop Spółka Europejska - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
25/06/21 16:52 ELKOP: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2021 r.
16:46 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2021 roku
10/06/21 16:14 ELKOP: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
28/05/21 14:14 ELKOP: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
17/05/21 17:09 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
19/04/21 19:36 ELKOP: ELKOP formularz raportu rocznego
11/03/21 19:01 ELKOP: Zmiana terminu spłaty pożyczki
24/02/21 08:42 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
23/02/21 08:50 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR