info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.14, godz. 16:18
kontakt
ELKOP

Komunikaty

12/08/20 17:04 ELKOP: Opinia Zarządu ELKOP SE w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B
06/08/20 15:52 ELKOP: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki
15:39 ELKOP: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikacji dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na Emitenta
03/08/20 17:10 ELKOP: Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana)
22/07/20 19:24 ELKOP: Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r.
20/07/20 17:08 ELKOP: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r.
17/07/20 17:25 ELKOP: Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana) oraz Opinia biegłego
29/06/20 20:26 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
20:09 ELKOP: Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu spółki za pierwszy kwartał 2020 rok
24/06/20 23:31 ELKOP: ELKOP formularz raportu rocznego
23:11 ELKOP: Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2019 rok
19/06/20 17:37 ELKOP: Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
17:34 ELKOP: Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej
16/06/20 18:18 ELKOP: Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
18:14 ELKOP: Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej