info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 07:44
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

21/09/21 11:53 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wstępnych wynikach finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. za pierwsze półrocze 2021 roku
13/09/21 17:13 ELEKTROTIM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I. półrocze 2021
25/08/21 14:05 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy ze spółką SK hi-tech Battery Materials Poland Sp. z o.o.
23/08/21 07:17  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "kupuj" Elektrotim, cena docelowa 10,2 zł
30/07/21 12:00  brak uprawnień ELEKTROTIM SA (1/2021) Elektrotim Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 16:58 ELEKTROTIM S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.
08/07/21 16:52 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
24/06/21 17:11 ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 24.06.2021 r.
17:10 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Przewodniczącego i dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
17:09 ELEKTROTIM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
08/06/21 09:03 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
09:02 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
02/06/21 19:15 ELEKTROTIM S.A.: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 24.06.2021 roku
19:13 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o otrzymaniu żądania akcjonariusza o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad WZA ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego na dzień 24.06.2021 r.
10:17 ELEKTROTIM S.A.: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.