info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 18:22
kontakt
ELBUDOWA

Komunikaty

16/11/20 12:48 ELBUDOWA: Informacje o osobie zarządzającej
13/11/20 16:34 ELBUDOWA: Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym
16:13 ELBUDOWA: Otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy wraz z naliczeniem kary umownej przez ENEA Operator Sp. z o.o.
05/11/20 15:37 ELBUDOWA: Informacja nt. postanowienia Sądu w sprawie zatwierdzenia warunków przetargu
30/10/20 15:20 ELBUDOWA: Informacja nt. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłości
20/10/20 14:22 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki
14/10/20 08:27 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
13/10/20 16:52 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
15:51 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki
12/10/20 23:31 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki
19:02  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
09/10/20 13:02 ELBUDOWA: Informacja nt. przetargu w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta
08/10/20 21:15 ELBUDOWA: Informacja o uprawomocnieniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki
13:35 ELBUDOWA: Informacja o oddaleniu zażalenia na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki
06/10/20 11:50 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki