info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 07:51
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

25/01/23 16:49 EKOPARK S.A.: Zawarcie umowy na produkcję i dystrybucję gaśnicy do paneli fotowoltaicznych PVStop.
24/01/23 17:53  brak uprawnień EKOPARK SA (2/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
17:41  brak uprawnień EKOPARK SA (1/2023) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta
23/12/22 14:25 EKOPARK S.A.: Zawarcie umowy z ITCARD S.A. na dostawę urządzeń z funkcją wpłat i wypłat do Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych (ITK Point)
25/11/22 13:05 EKOPARK S.A.: Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych.
23/11/22 00:02 EKOPARK S.A.: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnejliczbie głosów
14/11/22 23:00  brak uprawnień EKOPARK SA (11/2022) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022
22:42 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
19:18 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
11/11/22 19:21 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
10/11/22 22:41 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
22:31 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
22:18 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
28/10/22 07:25 EKOPARK S.A.: Przystąpienie PZU LAB do programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i nawiązanie współpracy w zakresie certyfikacji i standaryzacji
10/10/22 15:37 EKOPARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku