info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 06:11
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

24/11/20 14:39 EKOPARK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16/11/20 09:00  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (22/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
09/11/20 09:04 EKOPARK S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
26/10/20 14:35 EKOPARK S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/10/20 12:54 EKOPARK S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy
12/10/20 15:02 EKOPARK S.A.: Zawarcie istotnej umowy
12:20 EKOPARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
10:38 EKOPARK S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
08/10/20 11:34  brak uprawnień EKOPARK SA (21/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
01/10/20 11:09 EKOPARK S.A.: Informacja o zawarciu aneksu do istotnej umowy
29/09/20 15:04 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:58  brak uprawnień EKOPARK SA (20/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:52  brak uprawnień EKOPARK SA (19/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2020 roku
28/09/20 08:31 EKOPARK S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
08/09/20 13:34  brak uprawnień EKOPARK SA (18/2020) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r.